Movie
 

生物與化學

顯微鏡和電子目鏡
顯微鏡和電子目鏡
生物切片
生物切片
生物封膠標本/模型
生物封膠標本/模型
生物實驗儀器設備
生物實驗儀器設備
化學實驗儀器設備
化學實驗儀器設備
原子分子模型
原子分子模型
排序方式:
多功能水質檢測儀(單主機)
多功能水質檢測儀(單主機)
E03-101B-T01
 
數字型水質檢測儀
數字型水質檢測儀
E03-101D-K01
 
土壤水份計/酸鹼度計
土壤水份計/酸鹼度計
E03-121B-T01
 
數位式曲折度計(糖)
數位式曲折度計(糖)
E03-311A-T01
 
鹽分計
鹽分計
E03-344A-T01
 
土壤水份測定器
土壤水份測定器
E03-481A-K01
 
土壤水分計
土壤水分計
E03-481B-T01
 
酒精溫度計
酒精溫度計
E03-701A-T01-09
 
實驗室用電子溫度計
實驗室用電子溫度計
E03-711B-T04
 
迷你雙組溫度計
迷你雙組溫度計
E03-715D-T01
 
智慧型雙組溫度計
智慧型雙組溫度計
E03-715D-T04
 
數位式溫度錶
數位式溫度錶
E03-718E-T01
 
數字溫度錶K/J/T/E/R/S/N型熱電耦
數字溫度錶K/J/T/E/R/S/N型熱電耦
E03-718E-T11-16
 
紅外線測溫器
紅外線測溫器
E03-727A-T11
 
紅外線測溫儀
紅外線測溫儀
E03-727E-T01
 
太陽能數位溫濕度計
太陽能數位溫濕度計
E03-746B-K01
 
數位溫濕度計
數位溫濕度計
E03-747C-T01
 
熱線式風速計
熱線式風速計
E03-916A-T01
 
風速/氣壓/溫濕度計
風速/氣壓/溫濕度計
E03-923A-T01
 
CO2計算機
CO2計算機
E03-928A-T01
 
記憶式熱線風速/風量/溫度計
記憶式熱線風速/風量/溫度計
E03-928A-T01
 
本生燈
本生燈
E04-011A-T01
 
卡特本生燈
卡特本生燈
E04-012B-T01
 
日製安全本生燈
日製安全本生燈
E04-012C-K01
 
不銹鋼安全酒精燈(火焰大小可調)
不銹鋼安全酒精燈(火焰大小可調)
E04-018A-L03
 
電磁攪拌器
電磁攪拌器
E04-021A-T02
 
電磁加熱攪拌器
電磁加熱攪拌器
E04-023A-T01
 
電磁加熱攪拌器
電磁加熱攪拌器
E04-023C-T01
 
電磁加熱攪拌器
電磁加熱攪拌器
E04-024B-T03
 
定溫水浴器(WB-6P)
定溫水浴器(WB-6P)
E04-041A-T04
 
水/油浴器
水/油浴器
E04-041C-T21
 
恆溫振盪水槽(水浴器)
恆溫振盪水槽(水浴器)
E04-042A-T01
 
循環式恒溫水槽(20L)
循環式恒溫水槽(20L)
E04-043A-T02
 
低溫恆溫循環水槽
低溫恆溫循環水槽
E04-043A-T21-23
 
乾浴器(單槽) 數字式
乾浴器(單槽) 數字式
E04-046B-T01
 
往復式培養震盪器
往復式培養震盪器
E04-052A-T02-03
 
搖擺式震盪器
搖擺式震盪器
E04-052C-T01
 
迴轉式震盪器
迴轉式震盪器
E04-053B-T01
 
試管振盪器
試管振盪器
E04-055B-T03
 
試管振盪器
試管振盪器
E04-055B-T04
 
精密烘箱
精密烘箱
E04-061A-T02
 
精密烘箱
精密烘箱
E04-063A-T03-04
 
送風烘箱
送風烘箱
E04-063A-T11-12
 
 精密烘箱
精密烘箱
E04-063C-T14
 
高溫型送風循環烘箱
高溫型送風循環烘箱
E04-065A-T01
 
泛用烘箱
泛用烘箱
E04-066A-T02
 
真空烘箱
真空烘箱
E04-067A-T02
 
真空烘箱
真空烘箱
E04-067A-T04
 
電器高溫爐
電器高溫爐
E04-068A-T02-07
 
恒溫箱
恒溫箱
E04-069A-T01